Troszt Tibor : Betyár világ

2014.12.12 10:47

A történelmi korrajz Somogy históriájának egy kevésbé ismert fejezetét idézi fel. A történet előterében az 1800. évi Napóleon elleni nemesi felkelés megyei balsikere rajzolódik ki, mely lázadáshoz, majd véres megtorláshoz 'vezette' a kényszerű újoncozást. A cselekményben a 'háttérből' megelevenedik a korabeli vármegye működése; az udvari akarat kiszolgálásának kötelessége, sajátos konfliktushelyzetben a megyei szuverenitás, felemelkedés igényével. Mindez módot ad az izgalmas események felidézése során jelentős somogyi személyiségek portréjának felvázolására, mindenekelőtt: Sárközy István főszolgabíró; Pálóczi Horváth Ádám költő; gróf Széchényi Ferenc főispán 'szerepeltetésével'. Ugyanakkor mód nyílik a polgárosodó Kaposvár szellemiségének, polgárai szellemiségének az érzékeltetésére is.