Tóth Zoltán József : Megmaradásunk alkotmánya / a Szent Korona-eszme a magyar történelemben és közjogban

2014.12.12 10:55

Tóth Zoltán József, jogtörténész és politológus munkásságának, gondolkodásának középpontjában a Szent Korona-tan áll. Ez a témája a legújabb kötetének is, melyben "a magyar történelem sorsfordító korszakait, eseményeit, összefüggéseit tárgyalja nyolc kronológiailag és tartalmilag egymásra épülő és kiegészítő tanulmányban. A fejezetekben tehát az elmúlt ezeregyszáz esztendő magyar államiságának egymást követő korszakait, azok közjogi és politikai gondolkodását taglalja. A tudományos szempontokat szem előtt tartó, olvasmányos mű szellemiségét jól tükrözi a fülszöveg néhány sora, mely nem mentes az aktuálpolitikai jellegű utalásoktól sem: "A formálisan 1989-1990-ben létrejött rendszer és alkotmányosság, amely megtagadta az ezeréves vagy még annál is régebbi magyar hagyományokkal, állammal és alkotmányával a jogfolytonosságot, történelmi mércével mérve igen rövid idő alatt, napjainkra teljes válságba jutott. Mára féktelen, kegyetlen és gátlástalan oligarchia totális és pusztító kizárólagosságának uralmáig fajult. A lábjegyzetekkel, irodalom- és forrásjegyzékekkel ellátott, idézeteket bőséggel tartalmazó mű állam-, jog- és eszmetörténeti részei mindenképp figyelemre méltók, a könyv végén a nemzeti szimbólumok büntetőjogi védelméről olvashatunk.