Kabay Lizett : Világszarvas, világtáltos

2014.12.12 10:35

Kabay Lizett régóta foglalkozik azzal, hogy a népköltészet és a népi képzőművészeti ábrázolások együttes elemzésével rekonstruálja az ősvallás különböző rétegeit. Újabb könyvében, mely az Ünnepi Könyvhét kiadványa, az archaikus folklór jellegzetes motívumának, a szarvasnak ered nyomába. Könyvében arra tesz kísérletet, hogy a vonatkozó szövegemlékeket és ábrázolásokat összevesse a krónikás szöveghagyománnyal, a legújabb régészeti felfedezésekkel (pl. a 2002-ben feltárt tuvai szkíta sírlelettel), valamint az egyetemes mitológiatörténet eredményeivel, a kultúrantropológia különböző elméleteivel, akárcsak a keleti tanításokkal, de bevonja vizsgálódásaiba a nyelvészeti etimológia módszereit is, merészen hagyatkozva saját asszociációira, eredeti összehasonlításaira, ám nem idegenkedik a manapság divatos sumér-elméletektől vagy asztrálmitológiai szemléletű megközelítésektől sem. Könyve erénye talán ez a sokoldalúság, el nem kötelezettség, szintézisre való törekvés, és még valami. Kabay Lizett a legjózanabb kérdéseket meri föltenni egy gyermek naivitásával: Van-e olyan agancsú szarvas, amilyet a szkíta ábrázolásokról ismerünk? Milyen madarat is látunk egy kalotaszegi ábrázoláson? Mi köze lehet a fecske szónak a Halotti Beszéd máig megfejtetlen etimológiájú feze szavához? A számtalan szóba hozott leletről, ábrázolásról készült rajzzal illusztrált, a rajzok, hivatkozott művek forrásjegyzékével kiegészített kötet széles körben ajánlható a magyar őstörténet és az archaikus magyar hitvilág gyökerei iránt érdeklődőknek.