Írások, visszaemlékezések Gyóni Gézáról / szerk. Valentyik Ferenc

2014.12.12 10:53

130 évvel ezelőtt született, és 1917-ben a krasznojarszki fogolytáborban hunyt el Gyóni Géza. Őrá emlékezik jelen, a 85. Ünnepi Könyvhétre megjelent kötet, vele kapcsolatos írásokat, visszaemlékezéseket egybegyűjtve. Megelevenedik az evangélikus teológushallgató, a vidéki újságíró, a költő, a kolléga, a jóbarát is, akit szoktak "a világháború énekeseként", a "rabmagyarok költőjeként", "a béke katonájaként" is emlegetni. Az emlékezők között olyanokat találunk, mint Bábel Balázs, Birka Géza, Czigány Lóránt, Csoóri Sándor, Gellért Sándor, Gyökössy Endre, Hankiss János, Illyés Gyula, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kunszabó Ferenc, Marschlakó Lajos, Pomogáts Béla, Reményik Sándor, Szép Ernő, Tandori Dezső, Tóth Árpád vagy Vay Sándor. A kötet végén bibliográfia és névmutató kapott helyet.